top of page

ÇEVRE POLİTİKASI

Yaşadığımız çevrenin korunmasının ve iyileştirilmesinin, işimizin ayrılmaz bir parçası olduğu bilincinden hareketle; faaliyetlerimizin kalitesini, çevreye olan etkilerini en aza indirerek daha da artırmayı hedefliyoruz. Temeli “Önce İnsan" olan yönetim anlayışını benimseyen Medlog Lojistik, çevrenin korunmasını yasal gerekliliklerin ötesinde, topluma olan saygının bir göstergesi olarak kabul etmiştir. Bu nedenle;

  • Çevreyi temizlemek yerine kirletmemek düşüncesi ile çevre tahribine neden olan unsurları kontrol altına almak, azaltmak ve önlemek

  • çevresel performansımızı ve kalitemizi sürekli iyileştirmek, çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin, müşterilerimizin ve toplumun çevre bilincinin artırılmasına katkıda bulunmak,

  • gelişen çevre koruma sistemlerini ve tekniklerini izleyerek, küresel kaynakları etkin kullanmak

  • hurda ve atık oranlarını azaltmak ve bunların değerlendirilmesini takip etmektir.

 

Çevre Koruma Faaliyetlerimiz öncelikle;

  • hava kalitesinin korunması,

  • su kirliliği kontrolü,

  • atık yönetimi,

  • enerji verimliliğinin arttırılmasıdır.

ISO 14001

bottom of page