top of page

MEDLOG TÜRKİYE, ECM SERTİFİKASI İLE LOJİSTİK HİZMETLERİNİ GENİŞLETİYOR

Haziran 2011’de Türkiye’de faaliyete başlayan MEDLOG, kapıdan kapıya taşımacılığın yanı sıra, demiryolu taşımacılığı, transit taşıma, proje taşımacılığı ve depo hizmetleri veriyor. Türkiye’nin en büyük taşıma işleri organizatörlerinden biri olarak demiryolu faaliyetleri de organize eden MEDLOG Türkiye, bu kapsamda, Avrupa Birliği dahilindeki demiryolu ağında kullanılacak yük vagonlarının bakımından sorumlu her kuruluş için geçerli olan Bakımdan Sorumlu Kuruluş (ECM- Entity in Charge of Maintanance) sertifikasının sahibi oldu. Bu sayede Türkiye’deki tüm vagonlarının bakım ve onarımlarını üstlenerek lojistik hizmet ihtiyaçlarını kendi bünyesinde karşılıyor.

OTIF (Demiryolu ile Uluslararası Taşıma İçin Hükümetler Arası Organizasyon) tarafından yayınlanan Uluslararası Demiryolu Taşımalarına ilişkin Sözleşme (COTIF) esaslarına göre, her demiryolu aracının, hizmete konulmadan veya demiryolu ağında kullanılmadan önce bakımından sorumlu bir kuruluşa sahip olması gerekir. Bu kuruluşlar, bakımından sorumlu oldukları araçların güvenli şekilde çalışır durumda olmalarını sağlarlar. Bu kapsamda, 2013 yılında yük vagonlarının bakımından sorumlu olan kuruluşların yeterliliğinin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere uygulanması gereken metotları içeren ECM Düzenlemesi, Türkiye’de faaliyet gösteren kuruluşlar için uyumluluk aranarak yürürlüğe girmiştir. Demiryolu Araçları Tescil ve Sicil Yönetmeliği’nin yürürlüğe girmesiyle, yük vagonlarının bakımları, ilgili Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş “Bakımdan Sorumlu Kuruluş” tarafından yapılması zorunlu hale getirilmiştir.

Türkiye çapında 386 vagon ile 28 demiryolu istasyonu ve 14 demiryolu bağlantıyı ya da aktarmalı limanda kesintisiz hizmet vererek lojistik ihtiyaçları karşılamaya yönelik çözümler sunan MEDLOG Türkiye, Ekim 2022 tarihi itibarıyla yük vagonları için ECM standartlarına uygunluk gösteren denetimleri tamamlayarak ECM sertifikasını almaya hak kazandı. Demiryolu araçlarının planlı bir bakım sistemine uygun ve emniyetle işletilebilir olmasını sağlayan Bakımdan Sorumlu Kuruluş “ECM”; yönetim, bakım geliştirme, filo bakım yönetimi ve bakım temini işlevleriyle dört ana fonksiyondan oluşmaktadır ve ECM sertifikası kapsamında, MEDLOG Türkiye, ana fonksiyonların tamamında faaliyet gösterecektir.

Yük vagonlarının bakım, onarım ve revizyonunu Avrupa standartlarına uygun bir şekilde gerçekleştirerek en iyi hizmeti sunmak için altyapısını genişletmeye devam eden MEDLOG Türkiye, yakın zamanda MEDLOG Tekirdağ Tren İstasyon sahasına kuracağı “Vagon Tamir Atölyesi” ile hem özel sektör hem de devlet vagonlarının tamir işlemlerini en hızlı şekilde gerçekleştirebilecek.

bottom of page